12 oct. 2010

Ordenant les idees

Porto un temps notant com estic mantenint un desordre mental que em condueix cap a la pèrdua del temps o almenys una no optimització del mateix. Tinc moltes coses al cap, moltes coses que fer, i totes són petites i prescindibles a curt espai de temps encara que necessàries a la llarga. I les vaig deixant de banda. I les vaig fent sense ordre ni sentit. I segueixen aquí i allà. Desordenades.

Quan em torni a llevar, ho apuntaré en un full i aniré endreçant aquestes petites coses, resolent cada una d'elles, el·liminant-les d'aquest 'check list' mental que no em condueix enlloc.

L'ordre és necessari i quan tens molts projectes pendents, indispensable per no perdre't entre vaguetats. Mirar sempre els projectes i visualitzar el final d'aquest tunel, que encara que es vegi negre, no ens hem de perdre en el desordre autèntic.

No hay comentarios:

Publicar un comentario