21 oct. 2010

Bolaño

Vive.
O trabaja.
Pero no huevées.

Bolaño, R.

13 oct. 2010

Només una plaça d'anglès

Dels 55 instituts de secundària que hi ha al Baix Llobregat, només s'ha de cobrir la baixa d'un professor d'anglès del Bruguers de Gavà. Quina bona salut que té la comunitat docent del Baix Llobregat...

12 oct. 2010

Ordenant les idees

Porto un temps notant com estic mantenint un desordre mental que em condueix cap a la pèrdua del temps o almenys una no optimització del mateix. Tinc moltes coses al cap, moltes coses que fer, i totes són petites i prescindibles a curt espai de temps encara que necessàries a la llarga. I les vaig deixant de banda. I les vaig fent sense ordre ni sentit. I segueixen aquí i allà. Desordenades.

Quan em torni a llevar, ho apuntaré en un full i aniré endreçant aquestes petites coses, resolent cada una d'elles, el·liminant-les d'aquest 'check list' mental que no em condueix enlloc.

L'ordre és necessari i quan tens molts projectes pendents, indispensable per no perdre't entre vaguetats. Mirar sempre els projectes i visualitzar el final d'aquest tunel, que encara que es vegi negre, no ens hem de perdre en el desordre autèntic.